card

Гал унтраах, аврах ангийн барилга

НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Байршил: СХД 7-р хороо
Зориулалт: Гал унтраах, аврах ангийн барилга
Объектын хүчин чадал: 24 гал сөнөөгч, 10 гал унтраах машин
Захиалагч: Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр, Онцгой байдлын ерөнхий газар
Огноо: 2019
Баригдсан эсэх:

Барилга нь тэнхлэгээрээ 24.0 х 30.0 м хэмжээтэй тэгш өнцөгт хэлбэртэй 1 давхар металл багана дам нуруу, сэндвич хавтан хучилт бүхий барилга, 24.0х24.0 хэмжээтэй тэгш өнцөгт хэлбэртэй 3 давхар ,6.0х24.0м хэмжээтэй тэгш өнцөгт хэлбэртэй 1 давхар цутгамал төмөр бетон каракасан үндсэн хийцлэлтэй 3-н блок барилга болно. 1-р давхарт 9-10ш гал унтраах машины зогсоол, техникийн өрөө, агуулах, контор, хооллох заал, хувцас солих, амралтын өрөө, чийрэгжүүлэлт, душ, ариун цэврийн өрөөнүүд, 2-р давхарт контор, сургалтын танхим, эмч унтлагын өрөө, агуулах байхаар, 3-р давхарт 1-өрөө 3ш, 2 өрөө 6ш, бүгд 9 айлын сууц байхаар төлөвлөгдсөн.