card

СХДүүргийн 27-р хороо 640 хүүхдийн сургууль

НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Байршил: СХД 27-р хороо

Зориулалт: Сургууль

Объектын хүчин чадал: 640 хүүхэд

Захиалагч: НХОГ

Огноо: 2019

Сургуулийн барилга нь тэнхлэгээрээ 56.9х51.8м хэмжээтэй  4-н давхар төмөр бетон каракасан бүтээцтэй байх юм. Дотор төлөвлөлт хийхдээ хоёр талдаа анги, өрөө тэнхимүүдтэй байгаа тул нормын дагуу рекреац бүхий өргөн коридорыг шийдэж өгснөөрөө давуу талтай. Мөн шилэн гэгээвч /фонар/ хийж нэгдүгээр давхрын вестибулд өвөл ургах ногоон байгууламжийг бий болгосон. Ингэснээр дээврээс нарны тусгал орж ирэх ба дулаан улиралд гэгээвч /фонар/-ийн цонхийг онгойлгож агаарын солилцоо явуулж болох юм.