card

Мандалговь орон сууцны хотхон

НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Байршил: Дундговь аймгийн Мандалговь сум

Зориулалт: Орон сууцны хотхон

Объектын хүчин чадал: 3100 хүн ам

Хотхоны нийт талбай 6,7 га. Хүн ам 3100 орчим хүнтэй байхаар тооцоолж 48 айлын зоорьтой 6 давхар орон сууцны 20 блок барилга төлөвлөсөн. Мөн 150 хүүхдийн 2ш цэцэрлэг, 640 хүүхдийн 1ш сургууль төлөвлөсөн.