card

ХҮҮХЭД - ЗАЛУУЧУУДЫН СОЁЛ, СПОРТ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СОЛИЛЦООНЫ ТӨВ

НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Байршил: Улаанбаатар
Зориулалт: ХҮҮХЭД - ЗАЛУУЧУУДЫН СОЁЛ, СПОРТ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СОЛИЛЦООНЫ ТӨВ
Хүчин чадал: 

•500 хүний суудалтай театр

•700 хүүхдийн уншлагын танхим бүхий номын сан

•300 хүний суудалтай 25м урттай сэлэлтийн 6 ш  замтай бассейн

•60 ортой дотуур байр /guest room/

•300 хүний үзэгчийн суудалтай 15м x28 м урттай спорт заал

•250 хүүхдийн суудалтай сургалт дугуйлангийн тэнхимүүдтэй

•300 хүний суудалтай ресторан

•300 автомашины зогсоол

Нийт 6.2га эдэлбэр газарт баригдах уг барилга нь 7530 м² барилгажилтын талбайтай бөгөөд барилгын нийт талбай нь тэнхлэгээрээ 2621,3 м² байхаар төлөвлөсөн.

Энэхүү барилга нь дотроо хүүхэд залуучууд цугларан нэг дор олон хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой томоохон цогцолбор барилга юм. 

1-р давхар  /0-3 настнуудад зориулсан өрөө тэнхимүүд/

Театр -300-500хүний суудалтай /медиа өрөө/

Спорт заал /спортын бэлтгэлийн тэнхимүүд/ бассейн

2-р давхар /4-10, 10-18/

Иновацийн тэнхим /11-18/

Танин мэдэхүйн тэнхим /амьдралд танилцах – 4-11

Ресторан /Robot restaurant/

3-р давхар

Номын сан /тэнхимүүд/

Сургалтын танхимууд /дуу, хөгжим /морин хуур г.м/ бүжиг, драм, зураг, арт, бүтээл хийх урлан, хоол хийх/

4-р давхар

Бизнес инкубатор

Оффис өрөөнүүд

Workshop rooms /-

The wonder of Thinkering /A/ -thinkering shop

The music of Thinkering /B/- theatre

The art of Thinkering /C/ -music storm

The Charm of Thinkering /D/ -animation word

The Article of Thinkering /E/

The Fun of Thinkering /F/ -mechanical castle

The Beauty of Thinkering /G/

The Wisdom of Thinkering /H/ - robot tribe

Хүүхдийн төлөөх байгууллагууд

5-р давхар

Орон нутгийн хүүхдүүдийг байрлуулах /дамжин өнгөрөх байр –guest rooms/-уралдаан тэмцээн болон, сургалтанд хамрагддаг 14хоног-с -3 сар хүртэл байрлан.