card

Спорт соёлын ордон

НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Байршил: Ховд аймаг Мөнххайрхан сум
Зориулалт: Спорт болон соёлын ордон

Спортын ордон болон соёлын төв ордонг нэгтгэн барьснаар санхүү хэмнэх боломжтой юм.